Perkahwinan


Mahar

[Kaifat] [Penyelesaian Masalah] [Poligami] [Tanggungjawab & Hak] [Walimatul Urus] [Meminang] [Mahar]




Mahar (mas kahwin) ialah suatu pemberian yang berbentuk wang atau barang-barang yang memberi manfaat daripada pihak suami kepada isteri setelah berlaku upacara akad nikah.Pemberian mahar adalah sunat sebagai tanda penghargaan, tanggungjawab dan kasih sayang suami terhadap isterinya.

Islam tidak menentukan jumlah pemberian mahar, ianya mengikut persetujuan di antara kedua-dua belah pihak suami dan isteri. Sebaik-baik mahar ialah rendah kadarnya.Bayaran mahar boleh dilakukan secara tunai atau hutang. Ia tidak menjejaskan sah atau tidak sesuatu pernikahan itu. Sekiranya berlaku perceraian atau isteri meninggal dunia, pihak suami wajib membayar segera.

Mahar terbahagi kepada dua jenis, iaitu mahar Musamma dan mahar Misl: