Perkahwinan


Poligami

[Kaifat] [Penyelesaian Masalah] [Poligami] [Tanggungjawab & Hak] [Walimatul Urus] [Meminang] [Mahar]
Islam mengharuskan seorang lelaki berkahwin lebih daripada seorang untuk menambahkan zuriat dan mengelakkan daripadanya berlaku perbuatan maksiat. Had untuk seorang suami menambahkan bilangan isteri hanya empat orang saja.

Firman Allah S.W.T

( Surah an-Nisak : Ayat 3 )

Maksudnya : " Maka kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu berkenan, dua, tiga atau empat orang. Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja "

Kebenaran berpoligami bukanlah satu peluang yang baik kepada kaum lelaki tetapi merupakan satu tanggungjawab yang besar sekiranya diamalkan. Seseorang yang hendak berpoligami hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak supaya perkara-perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Poligami yang diamalkan dengan baik dan mengikut syariat Allah akan mendapat berkat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Poligami yang mengikut hawa nafsu akan dilaknat dan dimurkai oleh Allah.